Kirken

 

HAVNBJERG KIRKE

VELKOMMEN

TIL HAVNBJERG KIRKE

DET SKER

Sep. - nov. 2018

Danfoss Orkestret blev dannet i 1955 på fabrikant Mads Clausens foranledning, og fejrede sit 50 års jubilæum i 2005. Orkestret er et 38 mands brass band. Alle har amatørstatus med undtagelse af orkestrets dirigent, som er professionel musiker/dirigent.

Fri entré

Koncert med Danfoss Orkestret

Tirsdag, den 27. november

kl. 19.00 i Havnbjerg Kirke

 

Korprojekt „Ni Læsninger“

Efter den store fornøjelse og succes 2. Påskedag,da en flok sangglade mennesker dannede et spontankor og sang i guds-tjenesten efter kun en prøve, kommer der nu en ny invitation:

Lad os synge og øve sammen!

Onsdag den 28. november Kl. 17-19

Havnbjerg Kirke

Opføres 1. søndag i advent (2.december) i en særlig musikgudstjeneste de ni læsninger.

De ni læsninger er en gudstjenesteform, hvor ni udvalgte tekster fra Biblen læses op - afbrudt af fællessang, korsang og forskellige former for musikfremførelse.

Teksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet til Jesu fødsel.

De ni læsninger har vundet indpas i den danske folkekirke siden slutningen af 1900-tallet og afholdes i adventstiden.

Husk tidspunktet for næste gudstjeneste kan altid ses i udsendte kirkeblad.

Byggeriet ved kirken

Havnbjerg Kirkes nye mandskabsfaciliteter er færdigbygget.

Se eller gense byggeriets gang fra start til slut.

Læs det nye kirkeblad her

Udgave september - november 2018

 

Sjælesorg

Vi byder jer med stor glæde velkommen til folkekirkens nye tiltag Sjælesorg på Nettet.

Sjælesorg på Nettet gør det muligt at kontakte en præst på sjælesorg.nu for at få sjælesorg, enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer.

 

 

Lion-Strik (Læs mere her)

Vi starter igen med at strikke i Sognehuset i Havnbjerg Mandag den 10. september

(obs. på datoen)

Alle dage kl. 14 – ca. 16.15

Ønsker du hjælp til kørsel ring til:

Elly Hansen, tlf. 6167 0981

Inge Kjærsgaard Jensen, tlf. 2465 8214

 

 

Litteraturkredsen (Læs mere her)

Efter en varm sommer mødes vi igen onsdag

den 19. september 2018 kl. 14.00 i

Sognehuset, Skolevej 19 i Havnbjerg.

Vi sluttede sæsonen af med Kristín Marja

Baldursdóttirs roman KARITAS Uden titel

og tager hul på den nye sæson med fortsættelsen:

Henvendelse til Gunver Øvre,

tlf. 7445 0738 eller

mail: oevre@danbonet.dk

 

 

Babyrytmik (Læs mere her)

Vi er i Havnbjerg kirke atter klar til at

starte et nyt hold babyrytmik.

Jeg glæder mig til at lære dig og din baby

at kende.

Vi mødes i kirken torsdag formiddage

kl. 9.30 – ca. 10.30 i alt 6 gange

fra 6. september til 11. oktober

 

Sangcafé i Sognehuset (Læs mere her)

Sangcaféen er for alle, som har lyst til at

bruge nogle onsdag formiddage fra kl.

10.30 – 11.30 i hyggeligt samvær med

andre. Det kan være oplæsning, vi synger

sammen fra højskolesangbogen og får

formiddagskaffe.

Hver første onsdag i måneden.

Vi starter onsdag den 5. september i

Sognehuset.

Gunver og Christiane

 

 

 

 

 

 

 

Sognepræst

Robert Landeværn Ryholt

 

Tel.: 7445 1712

Mobil: 2127 1673

e-mail: rlr@km.dk

 

 

 

 

KONTAKT SOGNEPRÆSTEN

PERSONALET

 

Organist

Christiane Wattenberg

Mobil 5082 8176

 

Kirkesanger

Susanne Holst

Mobil: 2045 8358

Tlf.: 7441 6004

KIRKEGÅRDSMEDARBEJDERE

 

Graver

Kim Rasmussen ( fredag fri)

Tlf. 5141 8875

 

Gravermedhjælper

Kurt Christensen

Mobil: 2515 3660.