Sognehuset

SOGNEHUSET

I 2005 erhvervede menighedsrådet den gamle skole på Skolevej i Havnbjerg til Sognehus. Bygningen var tidligere Kommunekontor og senere været anvendt af Teknisk Forvaltning i den nye Nordborg kommune fra kommunesammenlægningerne i 1970.


Takster for leje af Sognehuset


Lokale foreninger kan til kortere møder låne Sognehuset uden beregning.


For sammenkomster efter begravelser / bisættelser i Havnbjerg Kirke beregner vi

500 kroner, idet sådanne arrangementer sædvanligvis er af kortere varighed.

Når huset udlejes til familiesammenkomster for beboere i sognet, beregner vi

1800 kr. for 2 dage.

Er der særlige ønsker, tages de op i hvert tilfælde.KONTAKT

 

Henvendelse vedrørende leje af Sognehuset skal ske til:


Ruth Mikkelsen på 40 30 52 07

alterantivt kan

Margot Munk Jacobsen kontaktes

på tlf. 7445 1514