Kirken inde

KIRKEN INDVENDIG

Altertavlen


Altertavlen er med billede malet af guldaldermaleren C.W. Eckersberg (f. i Blåkrog på Sundeved). Den er fra 1831 og forestiller Jesu bøn i Gethsemane Have. Nederst til venstre i billedet ses sovende disciple og til højre Judas og soldaterne på vej for at arrestere. Altertavlens malede ramme med gylden dekoration er udført efter tegning af J.H. Koch. Stilen er nyklassicisme. I det øverste felt ses Guds (alvidende) øje med stråler indskrevet i en trekant som symbol på treenigheden.

 

Altertavlen blev lavet på foranledning af kirkekollegiet i Havnbjerg. Eckersberg blev formentlig bragt i forslag af prins Christian (senere Chr. den 8.). For at få gennemført arbejdet bevilgede man 200 rigsdaler. I 1990 blev alterbilledet bragt til Nationalmuseet og afrenset.

Døbefonten


Døbefonten er for kummens vedkommende en romansk granitfont. Oprindelig har den har formentligt været brugt som vievandskar, idet kummens størrelse er for beskeden til at gøre fyldest ved den gamle dåbspraksis med fuldstændig neddykning af dåbsbarnet. Den har tillige været brugt som gravmonument, mens den i 1800-tallet i en periode var ude af kirken. I dette tidsrum har kirken haft en font efter den daværende mode. Inden granitfonten kom på plads igen, siges det, at den bl.a. har ligget i præstegårdens have. En omskiftelig skæbne.

 

Dåbsfadet er fra ca. 1700 og af messing.


Kirkeskibet


Kirkeskibet, som hænger i midtergangen, er en model af en amerikansk clipper. Det blev ophængt i 1971 og er bygget af en tidligere sognepræst Mogens Larsen i Svenstrup og siges at kunne holde vand. Skibet bærer navnet Gratia.PRÆDIKESTOLEN


Prædikestolen er fra 1625 og sandsynligvis lavet i Flensborg. Stilen er rig senrenæssance, og stolen adskiller sig fra den i øvrigt enkle stil i kirken ved sin rige udsmykning. Stolen har 7 fag. De 6 fag er med motiver fra Jesu historie, det syvende angiver årstallet 1679 og er med monogrammet A samt en krone. Det er efter al sandsynlighed et monogram for Hertug August (Nordborg-Sønderborg hertugdømme) Det nytestamentlige motiver er Bebudelsen, Jesu fødsel, Korsfæstelsen (i front) Jesu dåb samt opstandelsen. Endvidere ses i tre af de øverste felter den velsignende Kristus bl.a. med æble og scepter (Kristus Majestatis eller Pantokrator). I de øvrige felter er der evangelistsymboler: Markusløven og Johannesørnen. Indskrifterne, som ledsager motiverne, er på plattysk.

KIRKENS ORGEL

Kirkens orgel er et ”Bruhn og søn”. Det har 20 stemmer og pulpituret omkring orglet bærer indskriften, som ses fra kirken: ”Gud alene æren 1987”.

 

Bygget af P. Bruhn & Søn i 1987 Orglet har 2 manualer og pedal – Hovedværk, Svelleværk og Pedal. 20 stemmer Tremulant på begge værker 4 transmissioner (hånd – og fodbetjente) samt H/S 16.